skip to Main Content
info@vastgotaguide.se Auktoriserade guider i Västergötland

Bli VästgötaGuide - Här hittar du frågor och svar om utbildning och auktorisation

Vem kan bli Västgötaguide och hur går man tillväga för att uppnå auktorisation? Här följer några vanliga frågor och svar angående utbildning, auktorisation och medlemskap i föreningen VästgötaGuide.

Vad är föreningen VästgötaGuide? Föreningen VästgötaGuide bildades 1983 och är en oberoende, ideell yrkesförening för auktoriserade guider i Västergötland. VästgötaGuide är medlem i nationella guideorganisationen Sveriges Guideförbund (SveGuide), och därigenom ansluten till Inter-Nordic Guide Club (IGC) och European Federation of Tourist Guides Association (FEG).

sveguide logotyp
inter nordic guide club logotyp
FEG logotyp

Vad gör föreningen VästgötaGuide? VästgötaGuide arbetar med marknadsföring av föreningen och dess medlemmar och främjar kontakten mellan yrkesverksamma guider. VästgötaGuide verkar för hög yrkesmässig kompetens hos medlemmarna och genomför därför årligen olika aktiviteter som t ex föreläsningar och studiebesök. HLR-utbildning (Hjärt- och Lungräddning) arrangeras regelbundet för våra medlemmar.

Vad innebär ett medlemskap i föreningen VästgötaGuide? Utöver föreningens marknadsföring ingår medlemsaktiviteter och tillgång till utbyte med många guidekollegor, så du utökar ditt nätverk. Du får också en guidenål och en guidelegitimation (utfärdad av Sveriges Guideförbund).

Hur gör man för att bli medlem i VästgötaGuide? Som Sveriges Guideförbunds förlängda arm tillhandahåller VästgötaGuide möjlighet att genomgå auktorisation i enlighet med Sveriges Guideförbunds riktlinjer.

Hur ofta utför föreningen auktorisation av nya guider? Auktorisation genomförs normalt 1 gång per år.

Erbjuder föreningen VästgötaGuide utbildningar för blivande guider? Föreningen erbjuder inte guideutbildning i egen regi men mejla oss gärna vid intresse så kan vi tipsa dig om aktuella utbildningar. Använd mejladressen info[@]vastgotaguide.se

Måste man ha genomgått en guideutbildning för att gå upp i auktorisationsprovet? Är du redan verksam som guide/har guideerfarenhet från annat håll och vill bli auktoriserad Västgötaguide går det bra att läsa in relevanta fakta själv och sedan gå upp i provet.

Vad innebär relevanta fakta? Som Västgötaguide bör man vara väl insatt i Västergötlands historia och nutid, traditioner, mat, kultur och näringsliv. Man bör också kunna basfakta om Sverige och Norden, både vad gäller historia och nutid. Vi har en lista med litteraturtips som vi gärna mailar till dig.

Hur går själva auktorisationen till? Auktorisationen omfattar ett teoretiskt prov som tar ca 90 minuter samt ett praktiskt prov med muntlig uppguidning till fots och i buss inför en grupp censorer bestående av branschrepresentanter. Efter väl avklarat prov och uppguidning blir du auktoriserad Västgötaguide. Den muntliga uppguidningen gör du på de språk som du vill bli auktoriserad på.

När äger nästa auktorisationstillfälle rum? Nästa auktorisation äger rum våren 2017. För intresseanmälan och frågor kring auktorisation vänligen mejla till info [@] vastgotaguide.se inklusive dina kontaktdetaljer så kontaktar vi dig.

Vad kostar det att göra auktorisationsprovet? Vi meddelar dig aktuellt pris i mejl när du kontaktat oss via epost ovan.

Vad kostar ett medlemskap i VästgötaGuide? Föreningens medlemsavgift år 2016 är 400 kronor.

Back To Top